Llajet e lodhjes së baticës luan [WW] [jo rënie] [max: 10m] [Koha e fillimit: 24 orë]

Start Time: 24 hours Speed: 60-120 seconds play timeRefill: Never Drop, Lifetime Guarantee Specs: Safe playsUse Tidal Playlist Link only. - Royalties Eligible! Best Plays On Market!You can add as many songs you want in the playlist. The plays will be split evenly among them. ex 10k order on 10 songs = 1k per song.Note: We can't set start count as well plays number is not public on Tidal for audience and Speed can be slow sometimes, It's depend on our order overload.
AVERAGE TIME - 5 hours 49 minutes
GUARANTEED - N/A

Ju lutemi plotësoni fushat:

Buxhet 0 L

Për një provë falas në këtë shërbim, ju lutemi kontaktoni konsulentin në internet në fund të djathtë.

Bleni Lojëra Tidal

Më shumë ...